Utolsó frissítés: 2022. január 06

Ez az oldal a PROEX FOOD, LLC által kibocsátott PO-k számára készült, ahol a PROEX FOOD, LLC a vevő.

 1. FELTÉTELEK ALKALMAZÁSA. A következő feltételek az irányadók a PROEX FOOD, LLC („Vállalat”) által a gyártótól/szállítótól („Beszállító”) történő vásárlásra, a termékek („Termékek”) megvásárlására vonatkozó írásos megrendelésben vagy egyéb dokumentumban foglaltak szerint. . A Szállító vállalja, hogy magára nézve kötelezőnek ismeri el ezeket a feltételeket, és tudomásul veszi, hogy ezek a feltételek beépülnek a Szállító által biztosított bármely beszerzési megrendelés vagy hasonló dokumentum bármely feltételébe, és a Vállalat kötelezettségeinek feltételét képezik. A jelen feltételek módosítására, kiegészítésére vagy módosítására irányuló kísérletek érvénytelenek, kivéve, ha ahhoz a Társaság írásban hozzájárul. A fentiek ellenére, ha a Szállító írásos adásvételi szerződést kötött a Vállalkozással, az ilyen adásvételi szerződés feltételei kiegészítik és módosítják (adott esetben) jelen feltételeket.

 

 1. MEGRENDELÉSEK/ÁRAJÁNLATOK; FIZETÉSI FELTÉTELEK. A Szállítónak küldött összes írásbeli beszerzési megrendelés a Szállító általi teljesítésekor kötelező érvényű. A megrendeléseket a Vállalat a szállítás előtt bármikor törölheti. A Szállító által adott bármely árajánlat az árajánlatban szereplő időtartamig érvényes, vagy ha nincs megadva időtartam, akkor az árajánlat 60 napig érvényes, hacsak nem vonják vissza hamarabb. A Társaság a számlákat nettó 60 napon belül fizeti ki a számla keltétől számított XNUMX napon belül, kivéve, ha a Társaság írásban más feltételekhez kötött.

 

 1. SZÁLLÍTÁS; ÁR; ADÓK/VÁMOK. A Vállalat által vásárolt összes terméket a Szállító telephelyéről szállítjuk a vásárlási rendelésen feltüntetett módon, a Vállalat által kért feltételekkel. A Termékek árai a Szállító által megadottak, és a Szállító nem változtathatja meg azokat a Vállalat értesítése nélkül, mielőtt a Vállalat kiadná az ilyen Termékekre vonatkozó vásárlási megrendelést. Az árak tartalmazzák az összes exportra vonatkozó adót és díjat, ha szükséges, de nem tartalmazzák a szállítási és kezelési költségeket, az értékesítési, felhasználási, jövedéki, vám- és importilletékeket, kivéve, ha ez meg van jelölve.

 

 1. VESZTETÉS VESZÉLYE; SZÁLLÍTÁS; ELFOGADÁS. A veszteség kockázata a Vállalatra száll át a Szállító létesítményéből a Vállalathoz történő szállításkor. A „Szállítás” azt a pontot jelenti, amikor a Terméket ténylegesen a Vállalat telephelyére szállítják. A Szállító a megrendelt Termékeket részletben szállíthatja ki, csak a Társaság előzetes hozzájárulásával. A Vállalat úgy kell tekinteni, hogy a Termékeket a jelenlegi állapotukban átveszi, kivéve, ha a Társaság ezt követően írásban értesíti Szállítót.

 

 1. GYÁRTÓI GARANCIA. A Szállító lehetővé teszi, hogy a gyártói garanciát valamennyi Termékre átruházza a Vállalat a Termékek bármely vásárlójára vagy végfelhasználójára. A jelen dokumentumban foglaltak ellenére a Szállítónak legalább 1 év teljes körű javítási és cseregaranciát kell vállalnia minden Termékre.
 2. GARANCIÁK NYILATKOZATA. A BESZÁLLÍTÓ NEM VÁLLAL NYILATKOZATOT VAGY GARANCIÁT A TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN, KIVÉVE A GYÁRTÓ GARANCIÁJÁT, ÉS A BESZÁLLÍTÓ ÁLTAL BIZTOSÍTOTT EGYÉB ÍRÁSOS GARANCIÁT.

 

 1. 7. TERMÉK ELÉRHETŐSÉG. Szállító köteles haladéktalanul értesíteni a Vállalatot, ha a Termék elérhetősége korlátozott, vagy nem áll rendelkezésre azonnali szállításra.

 

 1. VIS MAJOR. SEMMILYEN FÉL NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET, HA KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT SZABOTÁZS MIATT NEM KÉPES TELJESÍTENI A JELEN FELTÉTELEKBEN BIZTOSÍTOTT KÖTELEZETTSÉGEKET; SZÁLLÍTÁSI, KÖZMŰSZOLGÁLTATÁSOK VAGY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK HIBA VAGY KÉSÉSE; BÁRMILYEN MUNKÁSI VAGY IPARI VITÁBAN; MUNKAERŐ-, TÜZELŐANYAG- VAGY KISZÁMÍTÁSI HIÁNY; HÁBORÚ; ROBBANÁS; ISTEN CSELEKVÉSE VAGY TERRORIZMUS; VAGY BÁRMELY EGYÉB ESEMÉNY, AMELY AZ EGYIK FÉL IRÁNYÍTÁSÁN KÍVÜLI.

 

 1. IRÁNYADÓ JOG; VENURE. A Termékek megvásárlására Wisconsin állam belső törvényei az irányadók. A Vállalat és a Szállító közötti bármely követelést Wisconsin államban található állami és szövetségi bíróságokon kell benyújtani.

 

 1. VÉGREHAJTÁS; MEGSZEG; JOGORVOSLATOK; KÁRTALANÍTÁS. Ha a Szállító megsérti a jelen feltételek bármely rendelkezését, a Vállalat az összes többi rendelkezésre álló jogorvoslaton felül jogosult az összes következményi, járulékos és behajtási költség megtérítésére, beleértve, de nem kizárólagosan az ésszerű ügyvédi díjakat. Ha a Vállalat elmulasztja a jelen feltételek szigorú betartatását, az nem tekinthető a Vállalat által a jelen szerződésben foglalt jogokról való lemondásnak. A Vállalat jogai és jogorvoslati lehetőségei halmozódnak, és a törvényben vagy a méltányosságban rendelkezésre álló összes egyéb jogon és jogorvoslaton felül állnak. Szállító vállalja, hogy kártalanítja és ártalmatlanná teszi a Vállalatot minden veszteségért, felelősségért, követelésért vagy kárért, amely a Szállító által a Termékek gyártásával kapcsolatos.

 

 1. FELADAT; BIZTONSÁGI ÉRDEKLŐDÉS. A Szállító nem ruházhatja át a jelen Szerződésben foglalt jogait vagy kötelezettségeit a Vállalat kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül. A Vállalat átruházhatja vagy átruházhatja a Termékeket bármely vásárlónak vagy a Termékek végfelhasználójának, és a Szállító köteles ésszerűen segíteni a Vállalatnak abban, ahogy azt a törvény lehetővé teszi. A Vállalat vásárlási pénzbiztosítéki kamatot tart fenn minden Termékre, amíg az összes fizetést és díjat teljes egészében meg nem fizetik. A Szállító ésszerűen segíti a Vállalatot az ilyen biztonsági érdek tökéletesítésében, és lehetővé teszi, hogy a Vállalat kitöltse az ezzel kapcsolatos UCC-bejelentéseket.